ประกันประเภท 3 คืออะไร

ระกัน ประเภท 3

แผนประกันภัยรถคือ แผนที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในยามเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาความยุ่งยากในการติดต่อซ่อมแซมความเสียหายและการชดเชยค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ให้กับผู้เอาประกันอีกด้วย ซึ่งการทำแผนประกันก็มีประเภทหรือชั้นที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถที่แตกต่างกันออกไป หนึ่งในแผนประกันภัยที่ค่อนข้างแพร่หลายคือแผนประกัน ประเภท 3  

แผนประกันประเภท 3 หรือที่อาจคุ้นหูกันมากกว่าในชื่อของแผนประกันภัยชั้น 3 คือแผนประกันภัยที่มีทั้งสำหรับรถยนต์สี่ล้อและรถจักรยานยนต์ ถือเป็นแผนประกันภัยที่มีราคาค่าเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำหากเทียบกับแผนประกันชั้นอื่นๆ โดยความคุ้มครองของแผนประกันประเภท 3 นี้ให้ความคุ้มครองที่การเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีหรือสามารถระบุคู่กรณีได้ จะมีการชดเชยค่าเสียหายและช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณีเป็นหลัก ไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีที่ไม่สามารถระบุหรือหาตัวคู่กรณีได้ ไม่ครอบคลุมการเฉี่ยวชนสิ่งของหรือลื่นไถล อีกทั้งไม่มีการคุ้มครองกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายและภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือน้ำท่วม แผนประกันประเภท 3 จึงมีจุดเด่นที่ค่าเบี้ยประกันไม่เป็นภาระต่อผู้ทำประกันมากนัก ให้การช่วยเหลือที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานรถบ่อย ต้องการมีประกันไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันและวงเงินที่ได้ในความคุ้มครองที่อยู่ในขอบเขตความต้องการ ก็ถือว่ามีความคุ้มค่าและแบ่งเบาภาระได้ดี โดยเฉพาะกับผู้ที่มีประวัติการขับขี่ค่อนข้างดีและไม่เฉี่ยวชนบ่อย ก็จะคุ้มกว่าแผนประกันภัยที่มีความคุ้มครองสูงเกินความจำเป็นและเบี้ยประกันที่อาจกลายเป็นภาระใหญ่ได้ 

หากสนใจการทำแผนประกันประเภท 3 สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือขอบเขตความคุ้มครองที่ต้องการ หากไม่ได้ต้องการความครอบคลุมที่กว้างนัก เน้นการช่วยเหลือแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อย การทำแผนประภัยชั้น 3 ก็จะคุ้มค่าด้วยเบี้ยประกันที่ราคาถูก แต่หากคุณต้องการความดูแลที่มากกว่า อาจพิจารณาแผนประกันภัยชั้นอื่นๆ ที่มีเบี้ยประกันไม่ต่างกันมากนักอย่างแผนประกันภัยชั้น 3+ ที่เพิ่มความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันเองด้วย ก็จะช่วยตอบสนองความต้องการได้มากขึ้นในราคาเบี้ยประกันที่เป็นมิตร ขึ้นอยู่กับความต้องการความคุ้มครองและราคาเบี้ยประกันที่พึงพอใจ